Bệnh Viện QT Vũ Anh

DSC_00281-924x618 DSC_01151-924x618 DSC_01681-924x618 DSC_01911-924x618 DSC_01921-924x618 DSC_02171-924x618 DSC_02252-924x618 DSC_02371-924x618 DSC_02601-924x618 DSC_03161-924x618 DSC_03181-924x618

Lễ khánh thành